Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345316
Title Borging veiligheid biologisch varkensvlees
Author(s) Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 15
Department(s) ID - Dier en Omgeving
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) varkensvlees - varkens - varkenshouderij - biologische landbouw - voedselveiligheid - voedselhygiëne - toxoplasmose - risicofactoren - pigmeat - pigs - pig farming - organic farming - food safety - food hygiene - toxoplasmosis - risk factors
Categories Food Quality and Safety / Meat and Meat Products
Abstract Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was om toxoplasma vrije dieren te kunnen leveren, hetgeen aangaf dat er mogelijkheden moesten zijn om het probleem te kunnen beheersen. Het AKK project heeft zich daarom ten doel gesteld om technologie te ontwikkelen om besmette bedrijven te kunnen identificeren, de risicofactoren te bepalen en een beheersingsprogramma op te stellen, waardoor blootstelling van de mens aan toxoplasma kan worden beperkt. Hiertoe zijn de volgende stappen genomen: … Opstellen van een beheersplan. … Ontwikkelen van een testmethode, waarmee de toxoplasma status van varkens cq bedrijven eenvoudig kan worden bepaald. … Bepaling toxoplasma status op bedrijven, analyse risico factoren en implementatie van beheersmaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.