Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345439
Title Vertrouwen en samenwerking in het experiment Gaasterland; een procesevaluatie over tien jaar natuurontwikkeling(en)
Author(s) Kuindersma, W.; Kolkman, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1229) - 137
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - evaluatie - beleid - landeigenaren - regionale planning - nederland - gaasterland - ecologische hoofdstructuur - friesland - nature conservation - evaluation - policy - landowners - participation - regional planning - ecological network
Categories Nature Conservation
Abstract Deze studie is een verslag van een kwalitatief onderzoek naar het experiment Gaasterland. Het experiment Gaasterland is de specifieke manier waarop in Gaasterland het EHS-beleid wordt vormgegeven. De ontwikkelingen tussen 1995 en 2005 zijn beschreven. Daaruit blijkt dat na een aanvankelijke verwijdering tussen boeren, natuurorganisaties en overheden de samenwerking en het onderlinge vertrouwen weer langzaam begint te herstellen. De manier waarop dit vorm krijgt, is beschreven. Daarnaast is ook beschreven hoe de verschillende grondgebruikers in Gaasterland (boeren, natuurbeheerder en particulieren) vorm geven aan natuurontwikkeling. Het blijkt dat de aanvankelijke weerstand in het gebied tegen natuurontwikkeling door een alternatieve aanpak is omgezet in een actieve betrokkenheid van al deze grondgebruikers bij de realisatie van natuur in Gaasterland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.