Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345462
Title Meerjarenprogramma Ontsnippering en de Natte As; quick-scan ontsnipperende maatregelen in robuuste verbindingen
Author(s) Grift, E.A. van der; Vos, C.C.; Koolstra, B.J.H.; Kuipers, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1309) - 101
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) infrastructuur - nederland - ecologische hoofdstructuur - wildpassages - west-nederland - noord-nederland - habitatfragmentatie - infrastructure - netherlands - ecological network - wildlife passages - west netherlands - north netherlands - habitat fragmentation
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract Verkenning in het kader van het meerjarenprogramma ontsnippering MJPO naar mogelijkheden voor ecologische verbindingen op plaatsen waar deze rijksinfrastructuur kruisen (zowel verkeers-, spoor- als vaarwegen). Het betreft twee natte ecologische assen. 1. West-Nederland: vanaf Hardinxveld via laagveenplassen Reeuwijk, Nieuwkoop, Vinkenveen, Ankeveen naar IJmeer (de Centrale Poort) Daarna afbuigend naar de duinen van Noord-Holland (Kust tot kust-tak). 2. Noord-Nederland. Globaal vanaf Dollard ? Eems via Midden Groningen, Leekstermeer, Oude Venen naar Noordwest-Overijssel. Deze kent vier aftakkingen. In totaal zijn er 21 knelpunten in de natte as
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.