Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345463
Title Bos in water, water in bos; kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Rooij, S.A.M. van; Waal, R.W. de; Vries, F. de; Goossen, C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1267) - 75
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bossen - oeverbossen - hoge grondwaterspiegels - waterbeheer - ruimtelijke ordening - meervoudig gebruik - recreatie - nederland - kennis - kaarten - bodemkarteringen - forests - riparian forests - high water tables - water management - physical planning - multiple use - recreation - netherlands - knowledge - maps - soil surveys
Categories Forest Ecology / Land Evaluation
Abstract Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie liggen. De volgende hoofdtypen 'nat bos' worden onderscheiden: zachthout-ooibos, hardhout-ooibos, elzenbroekbos en essen-elzenbos. De grootste kansen voor combinatie van functies werden gevonden in beekdalen en beekoverstromingsvlakten in pleistoceen Nederland, delen van de Friese en Groningse kleigebieden, voormalige strandvlakten langs de Hollandse kust en het rivierengebied van Midden-Nederland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.