Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345540
Title Lijnvormige beplanting Groene Woud : een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij
Author(s) Straalen, F.M. van
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 10) - 60
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landschap - landschapsbescherming - landschapsarchitectuur - heggen - populieren - straatbomen - planning - nederland - noord-brabant - nationale landschappen - landscape - landscape conservation - landscape architecture - hedges - poplars - street trees - netherlands - national landscapes
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract WOT Natuur & Milieu landschapsanalyse in het kader van aanwijzing van het gebied als nationaal landschap. Het kleinschalige en groene karakter van het Groene Woud is aan het verdwijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op het behoud van opgaande begroeiing als een van de dragers van de kernkwaliteiten van het Groene Woud, en de mate waarin met het bestaande ruimtelijk beleid behoud wordt gerealiseerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.