Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345578
Title Kansen voor natuur in het veenweidegebied : een modeltoepassing van SMART2-SUMO2, MOVE3 en BIODIV
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Jong, J.J. de
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 8) - 68
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - natuurreservaten - maaien - begrazing - milieubeleid - graslanden - modellen - nederland - agrarisch natuurbeheer - friesland - utrecht - zuid-holland - nature conservation - nature reserves - mowing - grazing - environmental policy - grasslands - models - netherlands - agri-environment schemes
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Met de modellen SMART-SUMO-MOVE-BIODIV zijn de gecombineerde effecten van depositieverandering, beheer (maaien en begrazen) en grondwaterstandverandering op de kansen van natuur berekend. Verdere modelverbeteringen zijn noodzakelijk zodat de conclusies nog voorbehoud vereisen. In totaal zijn 115 combinaties van scenario’s doorgerekend voor grasland en rietland in het veenweidegebied in Friesland en het Groene Hart. Daarnaast zijn de extra kosten die een agrariër maakt bij een natuurlijker beheer geschat voor de verschillende scenario’s. De kosteneffectiviteit was het hoogste voor een combinatie van maaien met begrazen; hiervoor zijn de extra kosten het geringst en de kansen voor natuur het hoogst. De mogelijkheid om wel of geen mest, die niet of nauwelijks gebruikt mag worden op de percelen in natuurlijk beheer, op het eigen bedrijf kwijt te kunnen bleek een belangrijke invloed op de kosten te hebben. Als die mogelijkheid er wel is lijken de vergoedingen zoals die onder de SAN of SN worden gegeven voor natuurlijk beheer voor sommige beheerscenario’s de kosten kunnen dekken. Echter voor een behoorlijk aantal beheerscenario’s zal ook dan de vergoeding niet voldoende zijn. Als de mest niet op het eigen bedrijf kan worden verwerkt geldt voor alle scenario’s dat de vergoedingen waarschijnlijk fors te laag zullen zijn. Trefwoorden: Modellen, beheer, beleid, scenario analyse, maaien, begrazen, grasland, agrarisch natuurbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.