Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345579
Title Sturing van stikstof- en fosforverliezen in de Nederlandse landbouw: een nieuw mestbeleid voor 2030
Author(s) Broek, J.A. van den
Source Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-rapport 2) - 96
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bodemchemie - nitraten - fosfaten - mest - milieubeleid - uitspoelen - soil chemistry - nitrates - phosphates - manures - leaching - environmental policy
Categories Soil Chemistry
Abstract Sturing van stikstof- en fosforverliezen in de Nederlandse landbouw beschrijft toekomstscenario’s voor het Nederlandse mestbeleid richting 2030. Hoe en door wie sturing te geven aan stikstof- en fosforverliezen staan daarbij centraal. Dit rapport behandelt deze vragen aan de hand van analyses van de geschiedenis, de beleidskundige randvoorwaarden en de bodemkundige en milieutechnische achtergronden. Toekomstscenario’s vallen uiteen in: (i) overheid, (ii) omgevingschap, (iii) agrifood keten, (iv) milieucoöperatie en (v) een hybride scenario. De evaluatie van de scenario’s vindt plaats aan de hand van drie begrippenparen: effectiviteit en draagvlak; integraliteit en controleerbaarheid; en precisie en lage kosten. De conclusies van het rapport zijn dat richting 2030 flexibilisering van normen noodzakelijk zal zijn om meer draagvlak, integraliteit en precisie mogelijk te maken. Trefwoorden: fosfaat, landbouwbeleid, mest, mestbeleid, milieubeleid, milieuvervuiling, mineralen, stikstof Voeg hier
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.