Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345584
Title Stad en Ommeland: actoren nader in beeld gebracht : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Balk-Theuws, L.W.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 14) - 26
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - boeren - acteurs - organisaties - nederland - nature conservation - landscape conservation - farmers - actors - organizations - netherlands
Categories Nature Conservation / Farm Management
Abstract Voor de Natuurbalans 2004 (MNP, 2004) is onderzocht hoe boeren in de ‘Vereniging voor duurzame landbouw – Stad en Ommeland’ agrarisch natuurbeheer inpassen in hun bedrijfsvoering en hoe succesvol zij daarin zijn. Aan de hand van een beknopte literatuurstudie en een aantal interviews is nagegaan welke actoren betrokken zijn bij de activiteiten van ‘Stad en Ommeland’. Nagegaan is welke kansen en knelpunten het door de vereniging uitgevoerde agrarisch natuurbeheer oplevert. Geconcludeerd wordt dat agrarisch natuurbeheer effectiever is in collectief verband. De vereniging ‘Stad en Ommeland’ leunt daarbij sterk op vrijwilligers. Dit biedt kansen om burgers meer bij natuurbeheer te betrekken maar is tegelijkertijd ook risicovol. Trefwoorden: Agrarisch natuurbeheer, agrarische natuurvereniging, actorenanalyse, landschapsbeheer, mozaïekbeheer, natuurbeheer, weidevogelbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.