Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345586
Title Agrarische natuurverenigingen aan de slag : een tweede verkenning naar de rol van agrarische natuurverenigingen in natuurbeheer : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Oerlemans, N.; Well, E. van; Guldemond, J.A.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 10) - 40 p.
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - landbouw - participatie - lidmaatschap - nederland - agrarisch natuurbeheer - associaties - nature conservation - agriculture - participation - membership - netherlands - agri-environment schemes - associations
Categories Nature Management (General) / Agriculture in the Netherlands
Abstract In 2004 is onder alle agrarische natuurverenigingen een enquête gehouden met als doel voor de Natuurbalans 2004 de rol van de natuurvereniging in natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van een vergelijkbare enquête uit 2001. Het aantal agrarische natuurverenigingen is gegroeid van ca 100 in 2001 tot ca 124 in 2004. Aantal (burger)leden is gegroeid en de werkgebieden beslaan nu naar schatting 55% van het agrarische gebied. Een overzicht van de verschillende vormen van beheer door de agrarische natuurverenigingen wordt weergegeven. Samenwerking met ander partijen is toegenomen, waarbij het meest met de regionale LTO-organisaties, provincies en gemeenten wordt samengewerkt. Samenwerking met terreinbeheerders is ook toegenomen. Samenwerking bestaat uit het (gezamenlijk) uitvoeren van projecten, financiering, beleidsbeïnvloeding en advisering. Er heeft een stijging plaatsgevonden van het aantal afgesloten contracten, met name voor het Programma Beheer. Knelpunten, wensen en opstekers van de agrarische natuurverenigingen zijn in beeld gebracht. Trefwoorden: agrarische natuurverenigingen; agrarisch natuurbeheer; burgerparticipatie; enquête.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.