Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345587
Title De potentiële bijdrage van agrarisch natuurbeheer aan landschapskwaliteit
Author(s) Huttenhuis, D.S.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau 15) - 91 p.
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - bedrijfsvoering - landschapsecologie - landschapsbescherming - kwaliteit - milieubeleid - nederland - agrarisch natuurbeheer - farm management - nature conservation - management - landscape ecology - landscape conservation - quality - environmental policy - netherlands - agri-environment schemes
Categories Nature Management (General) / Integrated Production Systems
Abstract De potentiële bijdrage van agrarisch natuurbeheer aan landschapskwaliteit is in zijn algemeenheid onderzocht, en in het bijzonder voor de case-studie Gaasterland. De maatregelen en doelstellingen van de beheersovereenkomsten zijn vergeleken met de beschrijvingen van de beoogde kernkwaliteiten van het landschap uit de beleidsdocumenten. In de case-studie Gaasterland is een vergelijking gemaakt met het locale gebiedsplan. Ook is gekeken in hoeverre de bestaande beheersovereenkomsten op de goede locaties liggen. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Agrarisch natuurbeheer kan in potentie in veel gevallen een bijdrage leveren aan de verbetering van de landschapskwaliteit. De case-studie Gaasterland leert dat de afstemming tussen de agrarische natuurbeheersovereenkomsten en de landschapsplannen uit het gebiedsplan verbetering behoeft. Dit kan ofwel door het gebiedsplan flexibeler vorm te geven, ofwel door bij het afsluiten van beheersovereenkomsten meer rekening te houden met de landschapsplannen. Trefwoorden: Agrarisch natuurbeheer, kernkwaliteiten van het landelijke gebied, groen-blauwe dooradering, landschapskwaliteit, natuurbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.