Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345600
Title Natuur in soorten en gebieden: beleid van particulieren en overheden : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Veen, J.M. van; Arts, B.J.M.; Leroy, P.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 8) - 60
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - beleid - overheidsbeleid - habitats - soorten - bescherming - nederland - nature conservation - policy - government policy - species - protection - netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Dit rapport analyseert de beleidsdiscoursen, actoren, hun coalities en hun onderlinge machtsverhoudingen rondom soorten- en gebiedsbescherming in Nederland. Op grond van die analyses luidt de conclusie – anders dan de veronderstelling vooraf – dat sprake is van één beleidsarrangement ‘natuur’, waarbinnen sterk overlappende deelvelden ‘soorten’ en ‘gebieden’ te onderscheiden zijn. De (sub)discoursen en de wet- en regelgeving van beide blijken namelijk sterk en geleidelijk steeds meer geïntegreerd te zijn; onder de actoren overheerst de samenwerkingsgedachte; en de machtsverhoudingen blijken in beide velden vrijwel identiek te zijn. Trefwoorden: natuurbeleid, soortenbescherming, gebiedsbescherming, samenwerking tussen actoren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.