Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345664
Title Huidige toestand en vervolgaanpak Brabantse vennen
Author(s) Dam, H. van; Arts, G.H.P.; Belgers, J.D.M.; Tempelman, D.; Dijkers, C.; Janmaat, L.; Haye, M.A.A. de la
Source Amsterdam : Grontmij AquaSense (Rapport / AquaSense 05.2184.2) - 177
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) plassen - waterkwaliteit - herstel - stilstaand water - zoetwaterecologie - macrofauna - noord-brabant - standing water - ponds - water quality - rehabilitation - freshwater ecology
Categories Aquatic Ecology
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de huidige toestand van de vennen en enkele zwak gebufferde wielen in Noord-Brabant. Daarvoor is een steekproef van 126 locaties onderzocht. Er zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over beheer, chemie, fytoplankton (o.a. sieralgen), macrofyten, fytobenthos (kiezelwieren), macrofauna en vissen, vooral uit de perioden 1990-1994 en 2000-2004. De effecten van genomen beheersmaatregelen worden geëvalueerd en er wordt een plan van aanpak voor komende venherstelprojecten en de monitoring van de ecologische toestand gepresenteerd. In het afgelopen decennium is de verzuringstoestand van de vennen, voornamelijk door vermindering van de atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen sterk verbeterd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.