Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345666
Title Beheersing van de iepenziekte in bossen met een natuurdoelstelling. Verslag van een onderzoek, uigevoerd in het Lauwersmeergebied
Author(s) Kopinga, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1323) - 47
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ulmaceae - ulmus - ophiostoma - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - ringen van planten (ringing) - verjonging - feromonen - coleoptera - nederland - lauwersmeergebied - plant pathogenic fungi - plant disease control - ringing - regeneration - pheromones - netherlands
Categories Forest Pests and Diseases
Abstract Regeneratie van de gevelde iepen uit de opslag van wortels of stobben is vaak een probleem om iepen definitief uit een gemengde beplanting te verwijderen. Tenzij gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, maar dat is in beplantingen met een natuurdoelstelling ongewenst. Een mogelijk alternatieve methode is dan het ringen van de bomen waarbij ingegrepen wordt op de opslag van reservestoffen die de boom benut bij de vorming van opslag. Van de werking van deze methode bij iep is nog weinig bekend . Dit rapport beschrijft de opzet, uitvoering en eerste resultaten van praktijkonderzoek. Bij dit onderzoek speelde tevens de vraag in hoeverre en hoelang een beplanting met zieke iepen als potentiële besmettingshaard een bedreiging kan vormen voor nog gezonde iepenbeplantingen in de wijdere omgeving. Dit aspect is onderzocht aan de hand van een netwerk van rond een besmet haardgebied geplaatste feromoonvallen voor de iepenspintkever. Door het ringen wordt de natuurlijke regeneratie geremd, maar de resultaten na ruim een jaar onderzoek laten nog niet toe om hierover meer gedefinieerde en gekwantificeerde uitspraken te doen. Bij betrekkelijk geringe populatiedichtheden van de iepenspintkever, zoals die zich voordoen in het Lauwersmeergebied, zijn significante verhogingen daarvan vooralsnog alleen merkbaar c.q. meetbaar binnen afstanden van slechts enkele kilometers van een haardgebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.