Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345671
Title Natuur in de verdringingsreeks
Author(s) Runhaar, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1302) - 104
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) ecosystemen - droogte - waterbeheer - watervoorziening - kwaliteit - milieueffect - schade - nederland - natuurbescherming - maatregelen - ecosystems - drought - water management - water supply - quality - environmental impact - damage - netherlands - nature conservation - measures
Categories Ecology (General) / Water Management (General) / Nature Management (General)
Abstract De verdringingsreeks geeft aan waar in tijden van droogte en daaruit voortvloeiende watertekorten de prioriteiten ligt bij de aanvoer van water (waterinlaat). Deze reeks is verschenen binnen de 2e nota waterhuishouding, en bijgesteld naar aanleiding van de droogte in 2003. De inlaat van voedselrijk, maar ook zilt water kan tot onomkoombare schade lijden, waar in dit rapport nader onderzoek is verricht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.