Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345682
Title Buitenbeentjes en boegbeelden; advies over megabedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw
Author(s) Silvis, H.J.; Borger, G.J.; Koolen, J.T.G.M.; Laan-Veraart, M.D.A.M. van der; Montfrans-Hartman, G.W. van; Prillevitz, F.C.; Levelink, P.; Bruchem, C. van; Hermans, T.; Kerkhof, H.B. van den; Strijker, D.
Source Amersfoort : Raad voor het Landelijk Gebied (Publicatie / RLG 06/01) - ISBN 9077166211 - 82
Department(s) LEI Natuurlijke Hulpbronnen
PRI Management
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwsector - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - familiebedrijven, landbouw - grote concerns - tuinbouw - landbouw - ondernemerschap - landschap - nederland - agricultural sector - large farms - farm size - family farms - large firms - horticulture - agriculture - entrepreneurship - landscape - netherlands
Categories Farm Management
Abstract Het rapport wordt afgesloten met bedrijfsrapportages. 1. Wilhelminadorp (Zuid-Beveland, 1700 ha groot. Naast akkerbouw ook zaaizaad, en 162 ha mosselpercelen in Oosterschelde). 2. Breukers (In Slowakije een bedrijf van 700 ha). 3. Teboza (Helden, aspergeteelt)100 ha asperges, 180 ha tevens in Tsjechië). 4. Van de Bilt Zaden en Vlas (vestiging in Sluiskil; teelt van vlas in Flevopolders en Zeeuws-Vlaanderen; tevens een bedrijf in Frankrijk van 3000 ha). 5. Van den Oever Boomkwekerijen (Haaren, 130 ha laanbomen, heesters). 6. Seasun (Kapelle, 50 ha kastuinbouw paprika's en tomaten). 7. Vrebamelkvee (Vredepeel, 1000 melkkoeien, 675 jongvee). 8. Koepon (Aduarderzijl, 175 ha, met twee bedrijven in voormalig Oost-Duitsland, 1 in Schotland en 1 in canada, en startend in Polen; tevens in bezit van makelaardij AgriPon) 9. Den Eelder (Well, 450 koeien met eigen productie en afzet van zuivel). 10. Buist (Noordlaren, grootste natuurboer van Nederland en tevens grootstye biologische vleeshouder; 1200 ha en ruim 600 stuks Limousin). 11 Varkenshouderij in Noord-Limburg (eigen bedrijf met 200 zeugen en op 14 locaties gepachte stallen, tevens vestiging in Oost-Duitsland met 7000 zeugen en 2500 ha akkerbouw)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.