Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345684
Title LNV Bestek mosselen en eidereenden. Deelproject 2: Bepaling perceelbestand Waddenzee najaar in verder verleden en vergelijk arme en rijke jaren Monitoring
Author(s) Mheen, H.W. van der; Kamermans, P.; Poelman, M.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C018/06) - 13
Department(s) RIVO Seafood & Aquaculture
RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) mosselteelt - mossels - onderzoek - habitats - registratiestudies - waddenzee - oosterschelde - mussel culture - mussels - research - registration trials - wadden sea - eastern scheldt
Categories Fisheries / Cultured Shellfish and Crustaceans / Crustacea
Abstract De gegevens uit het Evaluatie Schelpdiervisserij (EVAII) lijken aan te geven dat mosselkwekers in jaren met weinig mosselen in de Waddenzee meer mosselen naar de Oosterschelde verplaatsten dan in jaren met grote mosselbestanden in de Waddenzee. Achterliggende gedachte is dat als er weinig mosselen in de Waddenzee liggen, de kwekers eerder geneigd zijn deze naar de Oosterschelde te verplaatsen dan wanneer er veel mosselen aanwezig zijn. De vooronderstelling hiervoor is een bedrijfseconomische; als een kweker weinig mosselen heeft dan wil hij niet het risico lopen deze mosselen tijdens een storm te verliezen. Door de mosselen te verplaatsen naar de meer beschutte Oosterschelde vermindert de kweker dit risico. Deze conclusie was echter vooral gebaseerd op een verkennende studie met aannames over “gemiddeld kweekgedrag”. In het voorliggende rapport zijn de verplaatsingen van mosselen van de percelen in de Waddenzee naar percelen in de Oosterschelde bepaald aan de hand van gegevens die individuele kwekers hebben ingevoerd in een elektronisch zakboekje. Dit is een systeem waarin de kwekers alle handelingen die op de percelen worden uitgevoerd kunnen invoeren. In plaats van het noteren van deze gegevens in een notitieboek voeren de kwekers deze gegevens in een database programma. Begin 2005 is met dit systeem begonnen, en zes kwekers hebben hierin gegevens van ingevoerd. Met de huidige gegevens in het mosselzakboekje kunnen wij een goed beeld geven van de verplaatsingen van de individuele kwekers. Het is echter nog niet mogelijk een goed idee te krijgen van de mosselbestanden van die zelfde individuele kwekers op een bepaald moment. Verschillende berekeningen zijn uitgevoerd, maar op dit moment ontbreekt er nog informatie om de vraag of kwekers meer mosselen naar de Oosterschelde verplaatsen in arme jaren te beantwoorden. De verwachting is dat een betere analyse mogelijk is als het elektronisch mosselzakboekje door meer kwekers wordt gebruikt, en dat ook historische data is ingevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.