Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345708
Title Monitoring zware metalen en organische microverontreinigingen in Nederlandse visserijproducten
Author(s) Leeuwen, S.P.J. van; Traag, W.A.; Boer, J. de
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Wageningen IMARES C032/06) - 22
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
RIKILT - Analyse & OntwikkelingBU Microbiological & Chemical Food Analysis
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) vissen - waterverontreiniging - toxicologie - rivieren - ecotoxicologie - fishes - water pollution - toxicology - rivers - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In 2003 is ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een monitoringsprogramma opgestart waarin gehalten van organische microverontreinigingen en metalen in Nederlandse visserijproducten worden gemeten. Het onderzoek is uitgevoerd naar polychloorbifenylen (PCBs), organochloor pesticiden (OCPs), tris(4-chloor)phenylmethaan en –methanol (TCPM(e)), dioxines en dioxine-achtige PCBs (beperkt aantal monsters), cadmium, lood, kwik, zink en seleen. Voornamelijk in Nederlandse viswateren gevangen en/of aangelande vis is in het onderzoek betrokken evenals enkele monsters gekweekte vis. Uit de resultaten blijkt dat gehalten van organische microverontreinigingen vooral hoog zijn in rivierpaling. De hoogst verontreinigde locaties betreffen de benedenstroomse gebieden van de grote rivieren zoals het Haringvliet en de Nieuwe Merwede. Op enkele locaties komen PCB gehalten boven de Warenwet consumptienorm.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.