Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346028
Title Conflictstudies, werken op het snijvlak van geweld en vrede
Author(s) Frerks, G.E.
Source Vrede en veiligheid : tijdschrift voor internationale vraagstukken 32 (2003)1. - ISSN 1567-7567 - p. 10 - 26.
Department(s) Chair Disaster Studies
CERES
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2003
Abstract Hedendaagse conflicten zijn rommelige affaires die zich moeilijk laten vangen door het begrip `intrastatelijk¿ geweld of de dichotomie vrede/conflict. De auteur bepleit een multicausale benadering van conflicten en vraagt aandacht voor conflictdiscoursen en de relatie tussen conflict en globalisering. Hij stelt dat veel conflicten permanente trekken vertonen en wijst bijgevolg een ontwikkelingsparadigma van lineaire vooruitgang af. De auteur roept op het denken in gangbare patronen te verlaten en uit te gaan van meervoudige, onconventionele realiteiten en tegendiscoursen. Verder is er geïnstitutionaliseerde beleidskritiek nodig via een verschuiving van beleidsrelevant naar beleidskritisch onderzoek. Ten slotte bepleit de auteur een brede, conflictpreventieve aanpak die uitstijgt boven een militair beleidsdiscours dat het zicht ontneemt op onderliggende sociale, culturele en politieke problemen bij conflicten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.