Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346130
Title De ontwikkeling van de japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde)
Author(s) Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Jong, M.L. de; Cremer, J.S.M.; Dijkman, E.M.; Fey-Hofstede, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.M.; Brummelhuis, E.B.M.; Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C040/06) - 57
Department(s) IMARES
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) oesters - bemonsteren - kwantitatieve analyse - biomassa - databanken - populatie-ecologie - populatiedynamica - kwantitatieve methoden - natuurwaarde - consultancy - databasebeheer - waddenzee - oosterschelde - oysters - sampling - quantitative analysis - biomass - databases - population ecology - population dynamics - quantitative methods - natural value - database management - wadden sea - eastern scheldt
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans / Population Ecology
Abstract De oesterpopulatie is zodanig uitgebreid dat sinds 2004 in de standaard bemonsteringen naar andere schelpdieren oesters zo vaak worden aangetroffen dat het mogelijk is een gestandaardiseerde database op te zetten op grond waarvan in de toekomst ook kwantitatieve conclusies getrokken kunnen worden over biomassa en populatieontwikkeling. De huidige rapportage moet gezien worden als een eerste aanzet voor een kwantitatieve benadering van biomassa en populatieontwikkeling van de Japanse oester. In combinatie met kwantitatieve gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland, bevat dit rapport een analyse over de relatie tussen de ontwikkeling van de Japanse Oester en andere natuurwaarden (andere schelpdieren, vogels) in Nederland en wordt er een advies uitgeschreven voor toekomstige monitoring en voorspellingen van de ontwikkeling van de Japanse oesters.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.