Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346145
Title Op weg naar een nieuw natuurverhaal
Author(s) Bakker, E. de; Dagevos, H.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150663 - 46
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - cultuur - economie - ecologie - waarden - hedendaagse samenleving - ethiek - nederland - omgevingspsychologie - nature conservation - culture - economics - ecology - values - contemporary society - ethics - netherlands - environmental psychology
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Dit essay geeft een verdere aanzet tot een natuurverhaal dat kan zorgen voor meer draagvlak voor het natuurbeleid. Er worden drie spanningsbogen behandeld die voor de ontwikkeling van een nieuw natuurverhaal onmiskenbaar zijn: de spanning tussen beleid en cultuur, tussen economie en ecologie en tussen collectieve en particuliere waarden. Op basis hiervan worden contouren en uitgangspunten geschetst waarbinnen een natuurverhaal kan worden ontwikkeld dat beter past bij de hedendaagse belevenismaatschappij en de diverse behoeften en motivaties van burgers-consumenten. Om te vermijden dat het natuurverhaal abstract en wetenschappelijk wordt, is gekozen voor een benadering waarin zogenoemde belevingspoorten van mensen als vertrekpunt zijn genomen. Anders dan wanneer de Ecologische Hoofdstructuur als centraal uitgangspunt geldt, wordt een breed en meer (ver)beeldend natuurverhaal rond duurzaamheid en biodiversiteit bepleit waarin ook morele, esthetische en andere culturele oriëntaties gewicht krijgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.