Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346188
Title De sociaal-culturele dimensie van volkstuinparken in Amsterdam
Author(s) Vries, S. de; Schöne, L.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)5. - ISSN 0166-3534 - p. 27 - 31.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) tuinen bij het huis - landgebruik - stedelijke samenleving - inventarisaties - regionale planning - stadsontwikkeling - volkstuinen - amsterdam - domestic gardens - land use - urban society - inventories - regional planning - urban development - allotment gardens
Categories Urban Plans / Landscape Architecture (General)
Abstract Amsterdam is al sinds 1980 bezig met het verdichten van de stad. De ruimte om dit beleid vorm te geven wordt steeds schaarser. In de periode van 2010 tot 2030 moet er binnen de huidige stadsgrenzen plekken worden gevonden om zo'n 50.000 woningen te bouwen. Volkstuinen maken een onderdeel uit van het stedelijk groen, waarover de gemeente nu een nota heeft uitgebracht, mede gebaseerd op Alterra onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.