Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346249
Title De integrale beplantingsmethode, naar een dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingen
Author(s) Ruyten, F.
Source Wageningen University. Promotor(en): K. Kerkstra; H. Challa, co-promotor(en): Ron van Lammeren. - - 136
Department(s) Landscape Architecture
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
ATV Farm Technology
WIMEK
Publication type Dissertation, externally prepared
Publication year 2006
Keyword(s) landschapsarchitectuur - landschapsbouw - beplantingen - stadsparken - beplanten - selectiecriteria - planten - ontwerp - landscape architecture - landscaping - plantations - urban parks - planting - selection criteria - plants - design
Categories Landscape Architecture (General)
About Vanuit zijn beroep als tuin- en landschapsarchitect kwam de vraag op, waarom er regelmatig en soms behoorlijk gesnoeid of gekapt moet worden in tuinen en in het openbaar groen en roept de vraag op "zou de benodigde ruimte voor de vrije uitgroei niet op een of andere manier volgens een methode te plannen zijn. Gebaseerd op inzicht in de geschiedenis van de praktijk en een elementair-theoretische analyse is het concept 'integrale beplantingsmethode' ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.