Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346518
Title Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden
Author(s) Dijkema, K.S.; Jong, D.J. de; Vreeken-Buijs, M.J.; Duin, W.E. van
Source [S.l.] : Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat RIKZ 2005.020) - 62
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) kweldergronden - vegetatie - natuur - groningen - friesland - zuidwest-nederland - salt marsh soils - vegetation - nature - south-west netherlands
Categories Plant Ecology
Abstract Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt) en een kwaliteitsreferentie (de vegetatiezones sluiten aan bij de bestaande vegetatiesleutel (salt97) en bij internationale waddenzee-monitoring (TMAP)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.