Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346519
Title Predatie: een probleem erbij voor onze weidevogels?
Author(s) Schekkerman, H.; Teunissen, W.A.
Source De Levende Natuur 107 (2006)3. - ISSN 0024-1520 - p. 121 - 125.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) vogels - predatie - voortplanting - monitoring - weidevogels - birds - predation - reproduction - grassland birds
Categories Aves
Abstract De recente ontwikkelingen ten aanzien van weidevogels en faunabeleid vormden de aanleiding voor een aantal natuurorganisaties en overheden voor een grootschalig onderzoek naar predatie. Hoofdlijnen uit het onderzoek van SOVON en Alterra worden in dit artikel gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.