Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346532
Title Inventariseren van de mogelijkheden voor, en testen van: een algen cultivatie systeem in een mossel hatchery; een methode voor de bepaling van paairijpheid van de mossel (Mytilus edulis)
Author(s) Dekker, A.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 06.006) - 45
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) algenculturen - mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - visserijbiologie - algal cultures - mussel culture - mussels - shellfish fisheries - fishery management - fishery biology
Categories Fisheries / Crustacea
Abstract Dit (afstudeer)rapport is geschreven in het kader van het afronden van de HBO opleiding Aquatische Ecotechnologie, verbonden aan de Hogeschool Zeeland. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een algen cultivatie systeem binnen een mossel hatchery/nursery te plaatsen, evenals een onderzoek naar een snellere methode voor de bepaling van paairijpheid van de mossel (Mytilus edulis).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.