Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346586
Title Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen
Author(s) Vliet, P.C.J. van; Bloem, J.
Source Wageningen : Wageningen UR - Sectie Bodemkwaliteit - 77
Department(s) Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Soil Science Centre
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) micro-organismen - bedrijfssystemen - bodembiologie - microorganisms - farming systems - soil biology
Categories Soil Biology
Abstract Voor deze literatuurstudie zijn mycorrizha, rhizobia, pseudomonaden, acitinomyceten en nitrificerende bacterien geselecteerd en betokken bij de volgende functies in de bodem; afbraak van organische stof, instandhouden van de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur en de bescherming tegen plantenziekten. Voor de teelt van aardappel, koolzaad, snijmais, suikerbiet en tarwe. Dit voor de milieurisicoanalyse van effecten genetisch gemodificeerde planten op het leven in de bodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.