Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346682
Title Econet : kennisspel ecologische netwerken
Author(s) Steingröver, E.G.; Rooij, S.A.M. van; Opdam, P.F.M.; Baveco, H.; Olde Loohuis, R.J.W.
Source [Wageningen] : Alterra (Alterra speciale uitgave 2005/05) - 43
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) ecologie - natuurbescherming - beleid - landgebruiksplanning - landschapsarchitectuur - landschapsecologie - spel - kennis - methodologie - participatie - netwerken - natuur - ecology - nature conservation - policy - land use planning - landscape architecture - landscape ecology - play - knowledge - methodology - participation - networks - nature
Categories Ecology (General)
Abstract Dit werkboekje rapporteert de stand van zaken in de ontwikkeling van een digitaal interactief ecologisch kennisspel. Het kennisspel is bedoeld voor regionale actoren of vertegenwoordigers van regionale organisaties en landschapsontwerpers die betrokken zijn bij het planningsproces van gebiedsplannen, waarin natuur één van de doelstellingen is. Doel van het spel is die actoren (groepen) spelenderwijs inzicht te verschaffen in de ecologische pincipes en processen, die cruciaal zijn bij het ontwerpen van effectieve ecologische netwerken. Actoren zijn daardoor beter in staat haalbare natuurdoelen te kiezen en deze tijdens het planproces te vertalen naar voor de natuur duurzame ruimtelijke scenario's
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.