Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346742
Title Regionale waterberging in Noord-Brabant
Author(s) Bolt, F.J.E. van der; Immerzeel, W.W.; Veldhuizen, A.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 637) - 92
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) wateropslag - hoogwaterbeheersing - simulatiemodellen - regionale planning - watersystemen - ruimtelijke ordening - waterbeheer - hydrologie van stroomgebieden - reconstructie - noord-brabant - water storage - flood control - simulation models - regional planning - water systems - physical planning - water management - catchment hydrology - reconstruction
Categories Water Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract Voor het thema waterberging van de reconstructie in Noord-Brabant is een instrument gemaakt om de zoekruimte voor waterberging in het regionale watersysteem te kwantificeren. Dit Hoogwater Instrument Brabant (HIB) is een ARCVIEW-applicatie rond het integrale watersysteemmodel SIMGRO en rekent met stochasten conform de hoogwaternormering regionale watersystemen. Het instrument gaat uit van beschikbare digitale databestanden. Essentieel zijn de leggergegevens van de waterschappen, HIB voert controles op consistentie uit en controleert deze data. HIB is door adviesbureaus en door waterschappen toegepast om modellen te bouwen om de zoekruimte voor waterberging te bepalen. Het gebruiksgemak en de opzet van HIB maken dat dit instrument geschikt is als instrument voor waterschappen om de vragen waterbeheer integraal te onderbouwen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.