Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346837
Title Energiebesparing bij belichte rozen middels verlaging van de teelttemperatuur : rapport van fase 1 van het project Verlagen van de teelttemperatuur bij gebruik van temperatuurintegratie
Author(s) Zwart, H.F. de; Dieleman, J.A.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 271) - 9
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) rosa - rozen - temperatuur - aanvullend licht - energie - teelt onder bescherming - snijbloemen - nederland - energiebesparing - roses - temperature - supplementary light - energy - protected cultivation - cut flowers - netherlands - energy saving
Categories Cut Flowers
Abstract Temperatuurintegratie biedt grote mogelijkheden om energiebesparing te realiseren in de glastuinbouw. Uit een in 2002 bij Plant Research International uitgevoerd onderzoek naar de toepassing van temperatuurintegratie bij rozen blijkt dat naarmate de bandbreedte van temperatuurintegratie groter is bloemen eerder in een oogstbaar stadium zijn, maar dat de stengellengte korter blijft. Deze effecten van temperatuurwisselingen lijken sterk op het effect van het verhogen van de gemiddelde teelttemperatuur. In dit project ‘Verlagen van de teelttemperatuur bij gebruik van temperatuurintegratie’ wordt onderzocht of het in de rozenteelt mogelijk is de gemiddelde teelttemperatuur lager in te stellen bij de toepassing van temperatuurintegratie; een dubbele energiebesparing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.