Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346855
Title MKLE voor nationale landschappen : bijdrage van de monitor kleine landschapselementen (MKLE) aan de vastlegging van de kwaliteit van het landschap
Author(s) Oosterbaan, A.; Griffioen, A.J.; Koomen, A.J.M.; Baas, H.; Pels, M.S.; Beusekom, E.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1251) - 27
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landschapsbescherming - kwaliteit - monitoring - landschap - nederland - nationale landschappen - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - noord-holland - landscape conservation - quality - landscape - netherlands - national landscapes - landscape elements - ecological network
Categories Landscape Architecture (General) / Nature Management (General)
Abstract Het onderzoek is gericht geweest op een nadere uitwerking van de data uit de Monitor Kleine Landschapselementen, gericht op vier kenmerken van landschappelijke kwaliteit zoals geformuleerd in de Nota Ruimte. De vier kenmerken waar het om gaat zijn: het groene karakter, de openheid, de toegankelijkheid en de samenhang met de cultuurhistorische patronen en structuren. Deze kenmerken zijn van belang voor de 20 gebieden die aangewezen zijn als Nationaal Landschap. Proefinventarisaties zijn uitgevoerd in de deelgebieden Schermer, Eilandspolder, Beemster, Zeevang en Mijzenpolder (allen onderdeel van Laag Holland)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.