Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346952
Title Wie heeft er baat bij bodeminformatie? Inventarisatie van gebruikers, toepassingen en gewenste typen van bodeminformatie
Author(s) Nieuwenhuis, R.H.; Appelman, J.; Rietra, R.P.J.J.; Busink, E.R.V.; Lucassen, M.A.
Source Bodem 16 (2006)3. - ISSN 0925-1650 - p. 91 - 93.
Department(s) Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) landgebruik - bodem - bodemfysica - informatiesystemen - bodemkwaliteit - land use - soil - soil physics - information systems - soil quality
Categories Soil Physics
Abstract Inventarisatie van gebruikers, toepassingen en gewenste typen van bodeminformatie. Dit in het kader van Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit, sinds januari 2005 BIELLS genaamd: BodemInformatie Essentieel voor Locale en Landelijke Sturing. Het project valt onder het uitvoeringsprogramma van de Beleidsbrief Bodem. De partijen, die onderscheiden zijn (als belanghebbenden) zijn: VROM, LNV, V&W, provincies, gemeenten, natuurorganisaties, landbouworganisaties en waterwinners
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.