Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346973
Title Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement : een statistische onderbouwing voor bemonstering van partijen champignons
Author(s) Loon, P.C.C. van
Source Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-24) - 16
Department(s) PPO Paddestoelen
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) agaricus bisporus - verwerking - blancheren - efficiëntie - paddestoelen - bemonsteren - verwerkingskwaliteit - processing - parboiling - efficiency - mushrooms - sampling - processing quality
Categories Postharvest Treatment
Abstract Bij de conservering van champignons gaat veel vocht verloren. Dit vochtverlies heeft grote financiële gevolgen doordat het verwerkingsrendement wordt verlaagd. Tussen partijen champignons bestaan er grote verschillen in het gerealiseerde rendement. Door de verwerkers is daarom de wens geuit om een uitspraak te kunnen doen over het rendement van een partij op basis van eenvoudig te bepalen indicatoren zoals het blancheerrendement. In dit project is onderzocht op welke wijze partijen champignons het beste bemonsterd moeten worden om statistisch verantwoorde uitspraken te doen over het verwerkingsrendement . Daarnaast is er gekeken naar de geschiktheid van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.