Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347009
Title Potgrond voor vereveningsconstructies
Author(s) During, R.; Kersten, P.H.; Pleijte, M.; Weijschedé, T.J.
Source In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, N., During, R., van der Jagt, P., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9032703501 - p. 73 - 80.
Department(s) Landscape Centre
Land Use Planning
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2006
Keyword(s) grondmarkten - regionale planning - projecten - financieren - land markets - regional planning - projects - financing
Categories Land Use Planning
Abstract Verevening is het benutten van de financiële ontwikkelingswinst van het ene project als dekkingsmiddel voor een financieel ontwikkelingstekort van een ander project, waarbij de projecten al dan niet in hetzelfde plangebied gelegen kunnen zijn. Dit essay gaat in op verevening in het planproces, met aandacht voor grondeigenaar en grondwaarde. Visie op het VROM beleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.