Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347027
Title Concurrentiepositie van de Nederlandse biologische fruitteelt in de EU
Author(s) Buck, A.J. de; Groot, M.J.; Lith, M. van; Veijer, H.; Haastert, M.J.C. van
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO PPO 604) - 64
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
FB SC ICT Services
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) biologische landbouw - europese unie - fruitteelt - markten - internationale handel - organic farming - european union - fruit growing - markets - international trade
Categories Marketing (General) / Economics (General)
Abstract Biologisch geproduceerd voedsel staat in veel Europese landen de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling komt zowel van de producenten, de telers als van de consumenten. Hoe liggen de kansen voor de fruitteelt om op deze trend in te spelen? Dit verslag geeft een antwoord op deze vraag vanuit het perspectief van de Nederlandse biologische fruitteler. Bovendien is er aandacht voor de vraag hoe de fysieke en sociaal-economische omgeving van de biologische fruitteelt in Nederland verschilt met die van andere EU-landen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.