Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347052
Title Emissiebeperking door combinatie van een windhaag en het éénzijdig bespuiten van de laatste appelboomenrij
Author(s) Wenneker, M.; Heijne, B.; Zande, J.C. van de
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2004-04) - 47
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) fruitteelt - appels - emissie - windeffecten - windbescherming - fruit growing - apples - emission - wind effects - wind protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Om het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater zo min mogelijk te belasten met gewasbe4 schermingsmiddelen, wordt er door de fruitteeltsector een uiterste inspanning verricht om de emissie naar het milieu beperkt te houden. Door wet4 en regelgeving (Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en de Bestrijdingsmiddelenwet) wordt hierin verder aandacht geschonken. De emissie kan op verschillende ma4 nieren beperkt worden (technische4 en teeltmaatregelen). Een teeltmaatregel is bijvoorbeeld het aanleggen van een teeltvrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de emissie (driftdepositie) af zal nemen. Wanneer op de teeltvrije zone een windhaag wordt geplaatst, zal de driftdepositie op het oppervlaktewater door de afvangende werking van de haag verder verminderen. Ook het éénzijdig bespuiten van de buitenste fruitbomenrij is een manier om de emissie buiten de boomgaard te beperken. In het beschreven onderzoek is het effect van een elzenwindhaag en het éénzijdig bespuiten van de buiten4 ste bomenrij op de emissie gemeten in vergelijking met een standaard bespuiting (tweezijdige bespuiting met de Albuz lila dop, holle kegel, 7 bar spuitdruk). Het onderzoek werd uitgevoerd in boomgaarden die representatief waren voor commerciële boomgaarden. De bespuitingen werden uitgevoerd met een Munckhof dwarsstroomspuit. Het aantal doppen werd aangepast aan de boomhoogte. Het spuitvolume in de proef varieerde van 177 – 368 l.ha41 (afhankelijk van de appelboomhoogte en aantal geopende spuit4 doppen).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.