Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347205
Title Nieuwe hoop voor biologische glastuinders? - Onderzoek naar bestrijding of voorkoming van wortelknobbelaaltjes en pissebedden.
Author(s) Janmaat, L.; Amsing, J.J.; Messelink, G.J.; Bloemhard, C.M.J.; Postma, J.; Berkelmans, R.A.
Source Ekoland 24 (2004)2. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Biointeracties and Plant Health
Biological Farming Systems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - groenteteelt - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - biologische bestrijding - insectenbestrijding - nematodenbestrijding - isopoda - meloidogyne - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bodem - ziekteresistentie - organische meststoffen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bemesting - glastuinbouw - glasgroenten - organic farming - vegetable growing - plant protection - pest control - plant disease control - biological control - insect control - nematode control - cultural control - soil - disease resistance - organic fertilizers - biological control agents - fertilizer application - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Categories Organic Farming / Plant and Crop Protection (General) / Soil Biology
Abstract De biologische, grondgebonden glastuinbouw heeft in toenemende mate te maken met bodemziekten en plagen, met name in de gestookte teelten (tomaat, komkommer, paprika, aubergine). In het kader van het project Biokas wordt gezocht naar oplossingen waarbij grondstomen niet nodig is. Enige resultaten van het onderzoek naar o.a. de bestrijding van wortelknobbelaaltjes, pissebedden en kurkwortel d.m.v. bacteriën, GNO's, onderstammen en natuurlijke vijanden, en verbetering van de ziektewerendheid van de bodem door het toedienen van organische meststoffen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.