Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347219
Title Bodemleven lastig te sturen met mest of compost: Top van bodemvoedselweb krijgt harde klap na stomen
Author(s) Cuijpers, W.J.M.; Smeding, F.; Koopmans, C.J.; Postma, J.
Source Ekoland 25 (2005)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - grondsterilisatie - stoom - glastuinbouw - organic farming - soil sterilization - steam - greenhouse horticulture
Categories Soil Biology
Abstract Verslag van een proef in het Biokas project. Het blijkt dat na het stomen van de bodem, om ziekteverwekkers in de kasteelt te bestrijden, het bodemleven drastisch vermindert. Wanneer daarna organische mest wordt toegediend, kunnen onschuldige schimmels de schadelijke verdringen, maar omgekeerd is ook mogelijk. Het is belangrijk goed verteerde compost of stalmest te gebruiken. In een vervolgonderzoek zal bij 17 biologische glastuinbouwbedrijven gekeken worden naar de diversiteit en biomassa van het bodemleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.