Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347235
Title Invloed van venturi-doppen en lucht-ondersteuning op de emissie bij spuitingen in de fruitteelt
Author(s) Wenneker, M.; Heijne, B.; Zande, J.C. van de
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2004-03) - 65
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) toedieningswijzen - spuitstukken - pesticiden - chemische bestrijding - application methods - nozzles - pesticides - chemical control
Categories Chemical Control
Abstract Door de emissie van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken wordt het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater minder belast. Door wet+ en regelgeving (Lozingenbesluit open teelt en vee+ houderij en Bestrijdingsmiddelenwet) wordt hierin aandacht geschonken. Om emissie te beperken zijn verschillende technische en teeltmaatregelen mogelijk. Een teeltmaatregel is het aanleggen van een teelt+ vrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de drift naar het wateroppervlak af zal nemen. Technische maatregelen kunnen bestaan uit doptype, af+ scherming en luchtondersteuning. Het druppelgrootte+spectrum dat een spuitdop produceert is een belang+ rijke factor bij het optreden van emissie. De venturispuitdop zou een mogelijkheid zijn om emissie naar de sloot te verminderen. Deze dop geeft een grover druppelgrootte spectrum dan standaarddoppen bij een identieke vloeistof+afgifte. In eerder onderzoek uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector fruit, kon geen emissie+ reducerend effect van bepaalde typen venturidoppen worden aangetoond op 5 m afstand van de buitenste bomenrij (= midden sloot). De verwachting was dat éénzijdig spuiten met de venturidop wel een emissie+ reductie zou geven. In het beschreven onderzoek werd het effect van een venturidop, luchtondersteuning (ventilatorstand) en het éénzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij op de emissie gemeten in vergelijking met een standaard spuitdop (Albuz lila; referentie).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.