Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347247
Title Jaarrondteelt van framboos - Literatuurstudie over ontwikkelingen in de jaarrondteelt van framboos
Author(s) Balkhoven-Baart, J.M.T.
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO PPO 609) - 36
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) frambozen - kleinfruit - fruitteelt - continuteelt - cultuurmethoden - rassen (planten) - teeltsystemen - teelthandleidingen - raspberries - small fruits - fruit growing - continuous cropping - cultural methods - varieties - cropping systems - cultivation manuals
Categories Small Fruits
Abstract In het buitenland zijn veel ontwikkelingen gaande in de frambozenteelt buiten de zomer. Recentelijk is ook veel literatuur verschenen over onderzoek aan framboos. Deze informatie is over het algemeen niet beschikbaar voor de (Nederlandse) telers. In 2002 is daarom een literatuurstudie uitgevoerd om deze informatie voor de telers beschikbaar te maken. In deze literatuurstudie wordt eesrt de natuurlijke groeicyclus van framboos beschreven. Daarna wordt ingegaan op winterrust, rassen, teeltsystemen, plantmateriaal, rijping en houdbaarheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.