Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347262
Title Praktijk gereed maken van biologische bestrijding bacterievlekken
Author(s) Baars, J.J.P.
Source Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-22) - 21
Department(s) PPO Paddestoelen
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - biologische bestrijding - plant diseases - plant pathogenic bacteria - biological control
Categories Biological Control of Diseases
Abstract Dit rapport beschrijft de resultaten van twee praktijkproeven naar de mogelijkheden om een bacteriepreparaat te gebruiken voor de bestrijding van bacterievlekken. Het gebruikte bacteriepreparaat bevatte een bacterie die in 4 onafhankelijke teeltproeven bij PPO in staat bleek om bij preventieve toepassing een kunstmatige infectie met bacterievlekken te bestrijden. Hoewel deze biologische bestrijder niet in staat was om bacterievlekken volledig te voorkomen bleek bij toepassing t.o.v. de onbehandelde controle ruwweg de helft minder champignons aangetast te zijn door bacterievlekken. Bovendien bleek dat de champignons met bacterievlekken minder sterk werden aangetast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.