Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347343
Title Windhagen als emissiereducerende maatregel bij bespuitingen in de fruitteelt
Author(s) Wenneker, M.; Anbergen, R.H.N.; Heijne, B.; Zande, J.C. van de
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-06) - 59
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) fruitteelt - pesticiden - emissie - oppervlaktewater - reductie - windsingels - heggen - fruit growing - pesticides - emission - surface water - reduction - shelterbelts - hedges
Categories Chemical Control / Fruit Growing
Abstract Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving, en in het bijzonder het oppervlaktewater, kan op verschillende manieren beperkt worden. Een teeltmaatregel is het aanleggen van een teeltvrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de emissie zal afnemen. Wanneer op de teeltvrije zone een windhaag geplaatst wordt, zal de driftdepositie op het oppervlaktewater door de filterende werking van de haag verder verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.