Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347390
Title Innovatie in het bos-, natuur- en landschapsbeheer : een verkenning van de behoefte, noodzaak en perspectiefvolle mogelijkheden voor vernieuwing in het bos-, natuur- en landschapsbeheer in Nederland
Author(s) Oosterbaan, A.; Spijker, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1275) - 55
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - bosbeheer - landschapsbescherming - innovaties - onderzoek - oriëntatie - nature conservation - forest administration - landscape conservation - innovations - research - orientation
Categories Innovation Studies (General) / Nature Management (General)
Abstract Uit een oriënterend onderzoek in opdracht van de Directie Natuur van LNV is gebleken dat er in het werkveld van natuur-, bos- en landschapbeheer duidelijk behoefte bestaat aan vernieuwing. De meeste innovatiebehoeftige onderwerpen zijn samen te vatten onder de volgende thema¿s: betrokkenheid burgers, duurzame financiering, vraaggericht en integraal beheer van natuur, bos, landschap, cultuur, landbouw en stad, inspelen op veranderende abiotische omstandigheden, natuur als economische drager en balanceren tussen behoud en ontwikkeling. In een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit de sector is gebleken dat er voor een aantal onderwerpen goede kansen worden gezien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.