Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347530
Title Organiseren van diepgaand leren : veranderen als reflexief betekenisgeven
Author(s) Kessener, B.; Termeer, C.J.A.M.
Source M en O : Tijdschrift voor Management en Organisatie 3 (2006)4. - ISSN 0165-1722 - p. 236 - 251.
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2006
Abstract In dit artikel onderzoeken de auteurs de implicaties van de verdwijnende grens tussen een organisatie(deel) en haar omgeving op het werk van de verandermanager. Deze zoektocht raakt de tradities van organiseren, veranderen, leren en betekenis geven. Aan de hand van een casus schetsen zij hoe organiseren te zien is als collectieve betekenisgevingsprocessen. Doorredenerend blijkt veranderen het gezamenlijk reflecteren op en reconstrueren van dit organiseren. Een verandermanager moet dan een leerproces op gang brengen. Door de casus stapje voor stapje met theorie te verbinden, onderscheiden ze vier verschillende manieren om dit leren te organiseren. Elke manier werken de auteurs uit naar de rol van de verandermanager en mogelijke interventies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.