Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347691
Title Vergelijking geleide bemestingssystemen bij hyacint 2002-2003, afbroei 2004
Author(s) Wees, N.S. van; Bruin, P.N.A.; Dam, A.M. van; Kuijstermans, A.J.W.M.
Source Lisse : PPO Bloembollen - 37
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) stikstofmeststoffen - bloembollen - hyacinten - hyacinthus - nitrogen fertilizers - ornamental bulbs - hyacinths
Categories Bulb and Tuber Flowers / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit onderzoeksrapport gaat over de ontwikkeling van geleide bemestingssystemen. Doel van geleide bemesting is om het aanbod van nutriënten beter af te stemmen op de gewasvraag en verliezen naar de omgeving te beperken. Het project richt zich op stikstof (N), zandgronden en eenjarige teelten. Om stikstofverliezen te verminderen, dient de stikstofbemesting van bolgewassen efficiënter te worden. Hiertoe kunnen verbeteringen van de toedieningstechniek, zoals met druppelfertigatie of beddenbemesting, een belangrijke rol spelen. Als gewas is hyacint gekozen. Resultaten van het onderzoek laten zien dat bij toediening op het bed en bij gebruik van de Cropscan N bespaard kan worden met behoud van opbrengst en kwaliteit. Verder bleek uit de proef dat door gebruik van het fertigatiesysteem of gebruik van de meststoffen Entec, Monterra Nitrogen Plus, Kippenmestkorrels, of door bij een gereduceerde gift (75% NBS bed) eind februari, maart, april of mei een extra gift te geven geen N besparing is gevonden met behoud van opbrengst en kwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.