Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347696
Title Verspreiding en voedselkeus van zeehonden uit de Waddenzee, fase 1
Author(s) Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.Y.M.; Reijnders, P.J.H.
Source De Levende Natuur 107 (2006)4. - ISSN 0024-1520 - p. 157 - 161.
Department(s) IMARES
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) phoca vitulina - populatiedynamica - voedingsgedrag - waddenzee - population dynamics - feeding behaviour - wadden sea
Categories x
Abstract Sinds de virusepidemie van 1998 groeide de populatie zeehonden (Phoca vitulina) aanzienlijk; terwijl er in 2002 opnieuw een epidemie ontstond, waarbij de helft het overleefde, is desondanks de populatie zo groot, dat door aanwas het niveau snel weer terug zal zijn. Met de groei van de populatie rijst de vraag welke betekenis dit heeft voor andere gebruikers van dit gebied: visserij, scheepvaart, maar ook voor andere natuurlijke predatoren waaronder vogels en andere zeezoogdieren. Voor de Nederlandse kustwateren geldt dat visserij duurzaam moet zijn en dat zeehonden beschermd zijn. Dat betekent een goede afstemming tussen visserijbeheer en natuurbeheer. Daartoe is kennis van zeehonden noodzakelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.