Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347703
Title Verstedelijking en de kwaliteit van het landschap : de visuele verstoring gemeten
Author(s) Dirkx, G.H.P.; Roos-Klein Lankhorst, J.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)2. - ISSN 0169-6300 - p. 56 - 61.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2006
Keyword(s) landschap - urbanisatie - perceptie - landgebruik - monitoring - landscape - perception - urbanization - land use
Categories Landscape Architecture (General) / Environmental Psychology
Abstract Droge cijfers over grondgebruik laten niet zien dat Nederland zo sterk verstedelijkt is als velen menen. Omdat bebouwing en snelwegen vaak over grote afstand zichtbaar zijn, beïnvloeden ze de waarneming: ze nemen minder ruimte in beslag dan men denkt. Echter, enkel naar areaal kijken is niet voldoende; alleen als de visuele impact van verstedelijking meegewogen wordt, ontstaat een reëel beeld van wat verstedelijking betekent voor de kwaliteit van het landschap en wat het effect is van beleidskeuzen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.