Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347724
Title Aanzet tot een risk analysis m.b.t. introductie van bluetongue virus en West Nile virus in Nederland
Author(s) Elbers, A.R.W.; Rijn, P.A. van; Rooij, E.M.A. van
Source Lelystad : CIDC (CIDC-rapport 2003-02) - 21
Department(s) CIDC - Division Virology
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) bluetonguevirus - west-nijlvirus - risicoschatting - virusziekten - ziektedistributie - insecten - dierziekten - nederland - arbovirussen - ziekten overgebracht door vectoren - bluetongue virus - west nile virus - risk assessment - viral diseases - disease distribution - insects - animal diseases - netherlands - arboviruses - vector-borne diseases
Categories Veterinary Epidemiology
Abstract Door het CIDC-Lelystad is een risicoanalyse m.b.t. de mogelijke introductie in Nederland opgesteld. De conclusie was dat er een zeker risico is voor introductie van bluetongue in Nederland. De introductie kan het gevolg zijn van steeds uitgebreidere verspreiding van geïnfecteerde insecten, maar ook door transport van geïnfecteerde dieren en vervolgens besmetting van de lokale insecten populatie. Bij andere door insecten overgebrachte ziekten is verspreiding van besmette muggen via vliegtuigen mogelijk de oorzaak geweest; hierbij werden de nieuwe gevallen vooral gezien rondom het vliegveld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.