Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347763
Title Platform Groene grondstoffen, werkgroep 1: duurzame productie en ontwikkeling van biomassa, deelpad: Aquatische biomassa
Author(s) Reith, H.; Steketee, J.; Brandenburg, W.A.; Sijtsma, L.
Source Petten [etc.] : ECN [etc.] (ECN nota ) - 35
Department(s) Agrosystems
AFSG Biobased Products
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) biomassa - productie - aquatisch milieu - waterplanten - zeewieren - algen - energiebronnen - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - zoutwaterlandbouw - aquatische biomassa - biobased economy - biomass - production - aquatic environment - aquatic plants - seaweeds - algae - energy sources - sustainability - water management - saline agriculture - aquatic biomass
Categories Bioenergy / Aquatic Ecology
Abstract Het deelpad Aquatische Biomassa heeft een sterke internationale dimensie. Wereldwijd bestaat een groeiende belangstelling voor het aquatisch milieu (denk hierbij aan waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewieren) als leverancier van voedsel, grondstoffen en energie. Daarnaast is er grote aandacht voor watermanagement, met name gezien de problemen die zich aandienen t.a.v. de berging van regenwater en de beschikbaarheid van zoet water voor drinkwatervoorziening en de landbouw. In dit deelpad worden beide thema’s aan elkaar gekoppeld, zodat meerwaarde ontstaat voor duurzame ontwikkeling met een grote internationale uitstraling van biomassa voor grondstof- en energievoorziening
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.