Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347881
Title Effect van voerstrategieën op dierprestaties en gezondheid van biologisch gehouden biggen = Effect of feeding strategy on performance and health status of organic housed weanling pigs
Author(s) Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P.; Plagge, J.G.
Source Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 15
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) diervoedering - biologische landbouw - varkens - biggen - spenen - zogen - melk - korrels - diergezondheid - voeropname - proeven op proefstations - animal feeding - organic farming - pigs - piglets - weaning - suckling - milk - granules - animal health - feed intake - station tests
Categories Pigs / Organic Farming / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Op Praktijkcentrum Raalte is onderzocht wat het effect is van verschillende voerstrategieën tijdens de zoogperiode op de dierprestaties en gezondheidvan biologisch gehouden gespeende biggen. Het verstrekken van een smakelijk en goed verteerbare melkkorrel aan biggen tijdens de zoogperiode bevordert de voeropname en groei tijdens de zoogperiode. Deze voordelen worden echter weer teniet gedaan als al tijdens de zoogperiode wordt overgeschakeld op een ander voer. Er zijn echter vanuit dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen dat de voerstrategie voor het spenen een meetbaar effect heeft op de technische en economische resultaten na het spenen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.