Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347905
Title FusariumscreenTM: een niet destructieve analyse van de pathogenese van aarfusarium
Author(s) Lee, T.A.J. van der; Kema, G.H.J.; Vries, P.M. de; Jalink, H.; Schoor, R. van der; Waalwijk, C.
Source Gewasbescherming 35 (2004)4. - ISSN 0166-6495 - p. 224 - 224.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
PRI Bioscience
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) gewasbescherming - ziektebestrijding - plagenbestrijding - fusarium - pathogenen - plantenziekteverwekkers - graangewassen - tomaten - bloembollen - plant protection - disease control - pest control - pathogens - plant pathogens - grain crops - tomatoes - ornamental bulbs
Categories Plant and Crop Protection (General) / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Lezingen over: Indeling Fusarium-stammen geïsoleerd uit patiënten met opportunistische infecties; FusariumScreen(tm): een niet-destructieve analyses van de pathogenese van aarfusarium; Syntenie in toxine producerende Fusarium soorten: het gencluster verantwoordelijk voor het mycotoxine fumonisine en het mating type locus als voorbeelden; Het eiwit Six1 van Fusarium oxysporum wordt uitgescheiden in tomaten planten gedurende infectie en is vereist voor volledige virulentie; Fusarium in bloembollen: veelzijdig onderzoek aan een praktisch probleem; Visualisatie van de interacties tussen de tomatenwortel, een pathogene en een biocontrole Fusarium stam onder ziekte reducerende condities. Samenvattingen van de 71e bijeenkomst van de KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie van april 2004: Compost in potgrond: ziektewerendheid en beperkingen; Agrobiodiversiteit en ziektewering van bodempathogenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.